φύση

5 Μαρτίου, 2018

DOWN TO EARTH

Η φύση αποτελούσε σύμβολο λατρείας των ανθρώπων από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Στην Ελλάδα, η Γαία ήταν η μητέρα των πρώτων πλασμάτων, μία πανίσχυρη θεότητα και η σημαντικότερη πηγή δύναμης, τροφής και ενέργειας για τον άνθρωπο.